Miljöpolicy

  • Trafikskolans miljöpolicy skall utgöra grunden i skolans Miljöarbete.
  • Trafikskolan skall ständigt söka efter miljövänligare alternativ.
  • Trafikskolan skall utbilda elever och personal i miljöarbete och sparsam körning.
  • Trafikskolan skall hushålla med energi och resurser.
  • Trafikskolan skall effektivisera användandet av miljövänliga material och bränsle.
  • Trafikskolan skall informera personal och kunder om vår Miljöpolicy.
  • Trafikskolan skall samarbeta med miljövänliga leverantörer.
  • Trafikskolan skall följa lagar och förordningar som berör verksamheten.